کتابها

Ferrante's Italy: شش مکان برای بازدید از رمان های ناپلی

النا فرانته دنیای ادبیات را غافلگیر کرده است. رمان نویس ایتالیایی - که با نام مستعار می نویسد - برای خوانندگانش یک رمز و راز است ، اما مکان هایی که کتاب هایش را تنظیم می کند نیازی نیست. زمینه های پرفروش ترین رمان های چهار جلدی رمان های ناپلانتی فرانته را کشف کنید که در سپتامبر گذشته با داستان کودک گمشده به پایان رسید.