شراب

راهنمای عاشقان شراب به پرتغال

عاشقان شراب واقعی رازهای خاک پرتغال را می دانند ، اما بیش از حد بسیاری از انسان شناسان جهان نمی دانند چه چیزی را از دست می دهند.

سه روز در دره دورو پرتغال

منطقه شراب شمالی این کشور - یکی از قدیمی ترین و زیباترین مناطق اروپا - در حال شکل گیری است. برنامه سفر ما را دنبال کنید تا همه را در یک آخر هفته طولانی ببینید.

چرا فصل کابرنت بهترین زمان سال برای سفر جاده ای دره ناپا است

از نوامبر تا آوریل ، سرعت در سراسر کشور شراب کاهش می یابد. انگور آورده شده و محصول جدید در زیرزمین های سراسر دره استراحت می کند و به شراب سازان این فرصت را می دهد تا با مهمانان اتاق چشایی استراحت و گپ بزنند به گونه ای که در ماه های شلوغ نمی توانند.