توصیه های مسافرتیبیش از 100 کار جالب در خانه در حال حاضر ، از تورهای مجازی گرفته تا دوربین های حیوانات و موارد دیگر

کسل در خانه؟ برای انجام یک سفر مجازی ، یافتن یک سرگرمی یا نمایش تلویزیونی جدید ، بازدید از یک پارک ملی یا موزه مجازی ، یا حفظ فرم در حالی که در قرنطینه گیر کرده ایم ، از این لیست بیش از 100 کار سرگرم کننده برای انجام در خانه در قفل استفاده کنید.