آداب و رسوم + مهاجرت

آیا باید کارت SENTRI دریافت کنید؟

هر آنچه می خواستید در مورد برنامه GOES SENTRI Pass ، هزینه ها و سایر موارد بدانید. اگر رفت و برگشت ، با ماشین ، به مکزیک یا کانادا بروید ، باید درخواست دهید.