3 مارک ایجاد گزینه های پایدارتر برای ملزومات سفر

افتخارات جوایز Global Vision در این گروه در حال بالا بردن استانداردهای خرده فروشی برای اولویت قرار دادن منابع پایدار و شیوه های تولید اخلاقی هستند.