سفرهای دریایی

سفرهای دریایی Princess Cruises تقریباً همه سفرهای دریایی خود را تا ماه دسامبر لغو کرده است

پرنسس کروز کشتی ها را برای اکثر کشتی های خود تا ماه دسامبر عقب راند. این خط کروز تا 15 دسامبر تمام کشتی های دریایی در آسیا ، کارائیب ، ساحل کالیفرنیا ، هاوایی ، مکزیک ، کانال پاناما ، آمریکای جنوبی و قطب جنوب ، ژاپن ، تاهیتی و اقیانوس آرام جنوبی را لغو خواهد کرد.

اولین سفر دریایی با کشتی دریای مدیترانه از زمان خروج از بندر COVID-19 این آخر هفته

عصر روز یکشنبه اولین سفر دریایی در مدیترانه از زمان برداشتن قفل انسداد ویروس کرونا توسط ایتالیا. MSC Grandiosa عصر روز یکشنبه برای یک سفر دریایی هفت شبانه در غرب مدیترانه از جنوا در شمال ایتالیا حرکت کرد.