زیبایی

بنیانگذار Tatcha ، ویکی تسای ، روال کارهای مراقبت از پوست خود را با الهام از آیین های زیبایی ژاپن آشکار می کند

ویکی تسای ، بنیانگذار تاتچا ، پس از سفر به ژاپن ، نام تجاری مراقبت از پوست خود را ایجاد کرد. در اینجا روال مراقبت از پوست او است که از آیین های زیبایی ژاپنی الهام گرفته است.