10 راز دانشگاه میشیگان

از دارت ویدر گرفته تا تونل های مخفی: در اینجا 10 واقعیت و راز ناشناخته درباره دانشگاه میشیگان آورده شده است.