بودجه سفر + ارز

چگونه از پرداخت هزینه های چمدان چک شده خودداری کنیم (ویدئو)

مدت هاست که شرکت های هواپیمایی برای چمدان های چمدان سنگین هزینه دریافت می کنند ، اما هزینه های ساده چک کردن چمدان به تازگی به یک روش استاندارد تبدیل شده است. نرخ خرید برای اولین کیف حدود 30 دلار است که قیمت آن برای هر کیسه اضافی افزایش می یابد. در اینجا نحوه جلوگیری از پرداخت هزینه چمدان تحویل داده شده ارائه شده است.