تئاتر + رقص

تئاتر Globe لندن ممکن است برای همیشه بسته شود (ویدئو)

تئاتر گلوب از ماه مارس مطابق با دستورالعمل های خانه نشینی در شهر تعطیل است. سیاستمداران در انگلیس هشدار داده اند که ممکن است قفل شدن برای خانه نمایش تاریخی مضر باشد ، که ماکت تئاتر اصلی است که ویلیام شکسپیر برای اولین بار نمایش های خود را روی صحنه بردشکسپیر در پارک تابستان امسال به NYC برمی گردد

روز سه شنبه ، تئاتر عمومی ، شرکتی که نمایش های رایگان شکسپیر را در پارک مرکزی نیویورک تولید می کند ، اعلام کرد که تولیدات خود را پس از یک وقفه طولانی به دلیل همه گیری ویروس کرونا ، در تابستان امسال برمی گرداند.