سفر شکرگذاریغذاهای کامل غذای شکرگذاری شما را بیمه می کنند فقط در صورت سوخته شدن بوقلمون

Whole Foods برای ارائه 'بیمه' در ترکیه شکرگذاری شما همکاری کرده است. این پیشنهاد شامل یک کارت هدیه 35 دلاری به خرده فروش سوپرمارکت می باشد در صورتی که به طور تصادفی 'مرتکب یک پخت بوقلمون شوید.' این باید برای سرآشپزهای اولین روز شکرگذاری بسیار راحت باشد.