سفر سال نو

در شب سال نو در نیویورک چه باید کرد

سال نو حتی در سیب بزرگ بیشتر از تماشای افت توپ در میدان تایمز است. اما خوب ، شما هم می توانید این کار را انجام دهید. در مورد نکات ما برای بهترین سال نو نیویورک تاکنون بخوانید.گلوریا گنور در آستانه سال نو با خواندن 'من زنده می مانم' از میدان تایمز ، سال 2020 را خاتمه می دهد

خواننده افسانه ای ، گلوریا گینور ، اولین پاسخ دهندگان ، کارگران خط مقدم ، کارگران ضروری و خانواده های آنها به عنوان 'مهمان ویژه رسمی' امسال در New Year Even در Times Times برای بسته شدن سال 2020 همراه خواهد شد.