بررسی های T + L: چرا ما در 1 هتل South Beach اقامت داریم

در میامی ، هتل ها با سرعت سلف های کیم کارداشیان افتتاح می شوند. آیا این تازه وارد با گرایش سبز به ساحل جنوبی ساقه ای دارد؟ بخون برای بازنگری کامل.