چرا الان زمان سفر به میانمار است

این کشوری است که در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد و هرگز شرایط بهتری نسبت به هم اکنون وجود نداشته است. بدانید که چرا T + L آن را «مقصد سال» نامگذاری کرده است.