گریزها از شهر نیویورک

5 سفر عالی آخر هفته از NYC

بهترین مسافرتهای آخر هفته نیویورک نیازی نیست که خیلی از شهر دور شوید. از سواحل نیوجرسی تا Adirondacks ، این بهترین سفرهای آخر هفته نیویورک است.