فروشگاه ها و کازینوهای Outlet در Cabazon ، کالیفرنیا

دستگاه های حافظه و خرید ارزان در این شهر کالی فراوان است.