امکاناتگذراندن شب در هتل 'درخشان' چگونه است

پس از آنکه هتلی که الهام بخش The Shining بود نسخه مخصوص خود از پیچ و خم پرچین را در فیلم نصب کرد ، یک نویسنده ترسناک تصمیم گرفت یک شب را برای مقابله با ترس مادام العمر خود از چیزهای فوق العاده ترسناک سپری کند. ادامه مطلب