تورهای دوچرخه سواری

در این تور دوچرخه سواری 84 مایلی در اسکاتلند می توانید ویسکی بنوشید و از قلعه ها دیدن کنید

با این وجود دوست دارید ویسکی خود را بنوشید ، آن را با یک تمرین در مسیر جدید دوچرخه سواری ویسکی و برنز امتحان کنید. این تور راهنمای 84 مایلی میهمانان را به سفری در مناظر زیبا و قلعه های اسکاتلند می برد در حالی که از بهترین ویسکی های خود در طول مسیر نمونه برداری می کنید.