جاذبه هاخانه سابق ژنرال متفقین رابرت ای لی تحت بازسازی معناداری برای برجسته کردن زندگی بردگانی که در آنجا کار می کردند ، انجام می شود

مزارع ویرجینیا و خانه سابق ژنرال متفقین رابرت ای لی. طبق گزارش خدمات پارک ملی ، پس از یک توانبخشی کامل با تمرکز دوباره بر داستان های 100 نفری که در آنجا به بردگی گرفته شده اند ، دوباره بازگشایی شده است.اولین کازینوی فقط بزرگسالان در وگاس دارای بزرگترین آمفی تئاتر استخر آمریکا خواهد بود

Circa Resort & Casino قصد دارد اولین کازینوی 21++ فقط در بزرگسالان در لاس وگاس باشد. بر اساس بیانیه این استراحتگاه ، نه تنها امکانات لوکس باورنکردنی فراهم خواهد شد ، بلکه با سبک جذابیت عالی و 'مهمان نوازی مدرسه قدیمی' به تاریخ لاس وگاس ادای احترام می شود.